Delegacija Udruženja eksperata u Kancelariji premijera Republike Turske, predvođena članom Upravnog odbora Bekirom Kelešom, posjetila je danas Gradsku upravu Grada Sarajeva, gdje im je domaćin bio Aljoša Čampara, zamjenik gradonačelnika. Posjeta je upriličena s ciljem razmjene iskustava i znanja o javnoj upravi u BiH i Gradu Sarajevu. Zamjenik gradonačelnika Čampara ukratko je upoznao goste o položaju Grada Sarajeva i njegovim nadležnostima, naglasivši kako Grad nije uređen kao što su to ostali gradovi u Evropi, s obzirom da općine koje čine ovu lokalnu zajednicu, formalno-pravno nisu njoj podređene.

Zatim, tu je i problem finansiranja, s obzirom da se Grad finansira grantovima Kantona Sarajevo i određenim komunalnim taksama. Zamjenik gradonačelnika je istakao važnost reforme Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i donošenja zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine, čime bi Sarajevo dobilo izvorne nadležnosti kao i drugi gradovi u Evropi, te time postalo efikasna jedinica lokalne samouprave i kulturni, ekonomski i finansijski centar u Bosni i Hercegovini.

U ime turske delegacije, Bekir Keleš se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici, te predstavio rad Udruženja i projekte vezane za reformu javne uprave, a koje ima namjeru realizovati sa zemljama jugoistočne Evrope. Keleš je istakao kako je ova posjeta priprema za radni sastanak koji će se održati u Turskoj, u mjesecu aprilu iduće godine, te je ovom prilikom pozvao Upravu Grada Sarajeva da uzme učešće u ovom skupu.