Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Predrag Mitrović sa saradnicima primio je danas Zelkidu Mahmutović i Jasminu Bijedić-Smajić, predstavnice Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora u BiH.

Zelkida Mahmutović predstavnicima Grada prezentirala je projekat "Multimedijalni rječnik znakovnog jezika" na DVD-u i u knjizi, koji realizuje  Centar za tumače znakovnog jezika, osnovan prošle godine s namjerom da se ublaže posljedice komunikacione barijere ove populacije sa čujećim svijetom.

Dogradonačelnik Mitrović istakao je da će Grad Sarajevo u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima podržati ovaj projekat, te će nastaviti da podržava rad Kulturno-umjetničkog društva koje djeluje u okviru Udruženja gluhih i nagluhih KS, čije su se predstavnice također danas susrele sa zamjenikom gradonačelnice.

Naime, zahvaljući podršci Grada: folklorna, dramska i poetska sekcija ovoga društva, postižu zavidne rezultate, istakle su Jadranka Sidro, predsjednica i Jasminka Proho, generalni sekretar Udruženja, te su zamjeniku gradonačelnice uručile Zahvalnicu Kantonalnog udruženja gluhih i nagluhih za svu podršku koju im pruža Grad Sarajevo.

S obzirom na veliko interesovanje i pozitivne kritike koje je pobrao serijal posvećen gluhim i nagluhim osobama, Grad Sarajevo će nastojati da i dalje finansira emitovanje emisije "Riječ u slici", koju od 2002. godine realizuje u saradnji sa NTV "Hayat".

Grad Sarajevo će dati podstreka još kvalitetnijem educiranju učenika iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju kroz izvođenje praktične nastave u društvu "Librag"; d.o.o.. Direktorica ovog društva Jasminka Karahasanović na današnjem sastanku upoznala je dogradonačelnika Mitrovića sa rezultatima ali i teškoćama s kojima se susreću prilikom iznalaženja poslova, a time i upošljavanja novih radnika sa oštećenim sluhom.

Izvor: Gradska uprava