Udruženje građana “Nešto Više” u okviru projekta “Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI)” poziva osobe sa invaliditetom da se prijave za učešće u neformalnom obrazovanju iz oblasti informatike (poslovna informatika, grafički dizajn i auto cad), osobnih i specifičnih životnih vještina (izrada projekata/poslovnih planova). Cilj je povećati konkurentnost OSI na tržištu  rada i mogućnost njihovog  zapošljavanja na području grada Sarajeva. Ciljna grupa: 30 nezaposlenih mladih osoba sa fizičkom vrstom invaliditeta (korisnici invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala za kretanje), u dobi 18-40 godina, koje žive na području grada Sarajeva i prijavljene su na  jedan od biroa za zapošljavanje u općinama: Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad.

Rok za prijavu je 17.02.2012. godine.

Projekat ima podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Cijeli tekst poziva i obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:
POZIV: http://www.nestovise.org/images/dokumenti/POZIV%20-%209-1-2012.pdf

PRIJAVA: http://www.nestovise.org/images/dokumenti/PRIJAVA%209-1-2012.pdf

Više o projektu na: http://www.nestovise.org/bs/programi-i-projekti/397-inkluzijom-protiv-diskriminacije-osoba-sa-invaliditetom.html