Armin Smajlović, direktor jednog od najstarijih udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo – “Oaza”, uputio je pismo zahvalnosti gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki.

Odnosi se na, kako je navedeno, nesebičnu podršku Udruženju tokom svečanog otvorenja EYOF-a 2019.

Naime, udruženje je zahvalilo gradonačelniku na posebno namijenjenim ulaznicama svim korisnicima udruženja i što su, na ovaj način, bili dio jednog od najvećih sportskih događaja u Evropi.

„Udruženje iskazuje veliku zahvalnost cjelokupnom organizacionom timu Gradske uprave na ljubaznosti, saradnji i uvažavanju, sa nadom da će i ubuduće uspješno sarađivati i novim događajima ispisivati nova poglavlja u razvoju cjelokupnog društva u BiH. Ovo je pozitivan primjer koji predstavlja veliku odgovornost i uključenost Gradske uprave u podršci Udruženju „Oaza“, te poštivanje i uvažavanje dokumenata koji garantuju sva prava osoba sa intelektualnim teškoćama kao što je to UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom“, navodi se između ostalog u pismu direktora sarajevskog udruženja „Oaza“.

Osobe sa poteškoćama u razvoju se teško uspijevaju izboriti za svoja prava, ljudsko dostojanstvo i ravnopravno mjesto u društvu. Prisustvo članova ovom velikom sportskom događaju, probudilo je najdublje i najljepše emocije.

Neposredno nakon otvorenja, održana je radionica tokom koje su prisutni članovi upotrebom ekspresivno – kreativnih tehnika kao što su crtež i književne aktivnosti, prezentovali svoje utiske sa događaja.