Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić sa predsjedavajućim Gradskog vijeća, Sabahudinom Delalićem i zamjenikom gradonačelnika Rankom Čovićem upriličio je danas prijem za višečlanu delegaciju iz Danske na čelu sa Arneom Sigtenbjerggaardom, gradonačelnikom Vejle. Gradonačelnik Komšić ukratko je upoznao goste o sadašnjem položaju Grada Sarajeva i njegovim nadležnostima.„Pozicija Grada danas je neobična i čudna. Grad Sarajevo je danas institucija koja se nalazi izvan uobičajenih hijerarhijskih državnih institucija. Konstituisani smo odlukom Kantona Sarajevo, a općine koje nas čine formalno-pravno nisu podređene Gradu. Isto tako Kanton koji nas je formirao i koji nas finansira, nije nam nadređen“, istakao je Komšić, te je dodao kako Sarajevo zaslužuje i mora imati i zakon o glavnom gradu države i zakon o glavnom gradu Federacije. „Donošenjem ova dva zakona ojačala bi se pozicija Sarajeva kao političkog, administrativnog, kulturno-sportskog, ekonomskog, obrazovnog i znanstvenog centra u Federaciji i državi BiH“, kazao je Komšić.

U ime danske delegacije, Arne Sigtenbjerggaardom zahvalio se na srdačnom prijemu,  te u cilju boljeg upoznavanja danske historije, gradonačelnik Vejle je naglasio da je Danska do nedavno bila podijeljena na 13 okruga i na 270 općinu „Od 1. januara 2007. godine u Danskoj je sprovedena reforma administrativne podjele zemlje, u kojoj su nekadašnji okruzi zamijenjeni s pet novih regija, a broj općina smanjen je na 98“, istakao je Sigtenbjerggaardom, te dodao da Vejle ima saradnju sa jako puno zemalja. Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija su tri balkanske zemlje sa kojima ovaj danski grad već duže vrijeme sarađuje, posebno u oblasti kulture.

Ovom prilikom gradonačelnik Sigtenbjerggaardom predstavio je projekat privredno-kulturne saradnje Balkana i Danske, pod nazivom „Program most“.

„Cilj ovog programa je razvoj zajedničke regionalne platforme i saradnje sa fokusom na razvoj mnogobrojnih srednjih i malih preduzeća u prehrambenoj industriji. Stvaranjem ovakve platforme u čijim bi okvirima pojedina preduzeća iz Danske i sa Balkana uspostavljala međusobne kontakte, jačala bi saradnja, zajednički resursi i razvoj poslovnosti“, kazao je Sigtenbjerggaardom.

Kako je kazao gradonačelnik Komšić, Danska je iskren i dokazan prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, tako da i će i ovaj vid saradnje Sarajeva i Vejle umnogome poboljšati ekonomsko stanje naše zemlje.

Na kraju sastanka, upućen je i poziv gradonačelniku Sarajeva da sa svojim saradnicima u što skorije vrijeme službeno posjete Općinu Vejle.