Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić i savjetnik gradonačelnice Sahrudin Sarajčić posjetili su pobratimski Grad Barcelonu u cilju definiranja projekata saradnje koji će biti realizovani u toku 2007.godine. Grad Barcelona je, kako je istakao France Frexe, direktor Odjela za međunarodnu saradnju Grada Barcelone, u svom budžetu za 2007. godinu izdvojio sredstva neophodna za realizaciju Programa tehničke saradnje namijenjenog pružanju stručne pomoći u edukaciji i usavršavanju uposlenih u Gradu Sarajevu u cilju stvaranja što efikasnije administracije.

Također, Grad Barcelona je izrazio spremnost da razmotri mogućnost stažiranja uposlenika iz Gradske uprave Grada Sarajeva u Regionalnom uredu Katalonije pri EU u Briselu ili u Gradskoj upravi Barcelone kako bi se što bolje upoznali sa komunikacijskim vještinama i savremenim metodama međunarodne saradnje.

Predstavnici Sarajeva i Barcelone posebno su razmotrili mogućnosti proširivanja saradnje i na druge projekte kao što su: deminiranje Trebevića, obnova ili izgradnja nove trebevićke žičare, izgradnja sportskih igrališta, izgradnja sportske dvorane za klizanje na prostoru ZETRE, pomoć Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, ulaganje u turizam i izgradnja hotelsko-rekreativnih kapaciteta i dr., te iznalaženje investitora za realizaciju navedenih projekata.

Posebna pažnja bila je posvećena unapređenju privredne saradnje između dvaju gradova, te je dogovoreno da se nakon završetka izbora u Španiji u maju ove godine organizuje posjeta lokalnih biznismena Grada Barcelone Gradu Sarajevu u cilju njihovog povezivanja sa lokalnim partnerima, a što uključuje i prezentaciju mogućih projekata za ulaganje na prostoru grada Sarajeva i šire.

Izvor: Gradska uprava