„Uprkos reduciranom budžetu za jednu trećinu u odnosu na prošlu godinu  i naslijeđenom dugu od preko 2 miliona KM, Grad Sarajevo je u proteklih šest mjeseci pozitivno poslovao i ostvario suficit od oko 18.000 KM. To je rezultat rigorozne štednje koju smo vodili u proteklom periodu“, istaknuo je gradonačelnik Ivo Komšić na danas održanoj press konferenciji na kojoj su teme bile izvršenje Budžeta Grada Sarajeva i odluke o usklađivanju plata i naknada u organima Grada Sarajeva sa federalnim Zakonom o platama i naknadama, a koje će se razmatrati na sutrašnjoj 6. sjednici Gradskog vijeća.Grad se u proteklom periodu susretao sa mnogobrojnim teškoćama: smanjio se grant Kantona na nepunih 6 miliona KM i već dvije tranše kasne, pripadajući prihod Gradu od komunalnih taksi se sa 30 smanjio na 15% odlukama vijeća gradskih općina bez konsultacija sa Gradskim vijećem, a obaveze Grada su ostale iste. Ipak, ovaj saziv Gradske uprave Sarajeva je, prema tvrdnjama gradonačelnika, ostvario znatne uštede smanjivši troškove gradske administracije i troškove putovanja.

„Idemo samo na one konferencije gdje nećemo imati izdataka, tačnije od kojih možemo imati koristi i razgovarati sa našim partnerima o tome kako pristupiti evropskim fondovima i kako dovesti investicije u grad“, naglasio je Komšić, te dodao da je ova gradska administracija uspjela ostvariti polovinu planiranih obaveza i izmiriti dio duga ranije administracije.

„Naš princip finansijskog poslovanja je da ne želimo praviti niti prenositi dugove u iduću godinu. Nema više dijeljenja novca iz gradskog budžeta osim onim institucijama koje realizuju projekte od interesa za Grad“, poručio je Komšić.

Prema riječima zamjenika gradonačelnika Aljoše Čampare, Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave koja jedina nije uskladila odluke o platama i naknadama sa federalnim Zakonom. Prošla je već godina dana, a ta obaveza usklađivanja spomenutih akata nije izvršena.

„Ako bismo svi razmišljali na način da trebamo napraviti uštede u budžetu, da svoje odluke trebamo uskladiti sa Zakonom što nam je zakonska obaveza te ako ne budemo išli u sferu politikantstva, mislim da možemo očekivati dobar ishod usaglašavanja ove odluke sa Zakonom, bez obzira na koeficijent“, kazao je Čampara. Također je dodao da je Zakon predvidio da za isto radno mjesto ide ista plaća.

Na press konferenciji je rečeno da se usklađivanjem neće smanjiti plaća državnih službenika, ali će se smanjiti onaj dio njihovih primanja koja su im trenutno povećana kroz dodatke na osnovnu platu. Prema predloženim koeficijentima, gradski funkcioneri bi imali manje plate od načelnika općina.

„Uštede bi mogle biti i veće da Gradsko vijeće prihvati naše prijedloge odluka o plaćama funkcionera i državnih službenika u Gradskom vijeću i u Gradskoj upravi“, kazao je gradonačelnik.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Gradimir Gojer apelirao je na gradske vijećnike da na sutrašnjoj sjednici donesu zajedničke odluke o usklađivanju plata i naknada sa federalnim zakonom i da se konačno krene sa rješavanjem niza krupnih problema u ovom gradu.

Zamjenik gradonačelnika Čović je izrazio uvjerenje da će vijećnici Gradskog vijeća na sjednici zakazanoj za sutra, imati više razumijevanja i oko usaglašavanja Statuta Grada Sarajeva sa pravnim aktima o lokalnoj samoupravi.