Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na danas održanoj 14. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za 2013. godinu. JP Olimpijski bazen je pozitivno poslovao u prošloj godini. Akumulirani dug nastao od početka poslovanja JP Olimpijskog bazena, u 2013. godini smanjen je za oko 180.000 maraka. Predloženo je da se nastavi sa mjerama štednje, te da je neophodno nivo higijene, bezbjednosti i kvaliteta usluga održati na dostignutom nivou. Također je predloženo uvođenje trećeg sata tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama.

Prihvaćene su odluke o usvajanju, odnosno provođenju Regulacionog plana „Park šuma Mojmilo“ kao i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2013. godini.

Sa dnevnog reda današnje sjednice je povučen Izvještaj o aktivnostima Gradskog biznis centra sa prijedlogom mjera, Izvještaj o realizaciji projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“ za period od 01.01. do 25.04.2014. godine, te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o primanjima i drugim pravima vijećnika.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o razrješenju člana Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Sarajeva Edine Latif, koja je podnijela ostavku, a na njeno mjesto, na prijedlog Kluba gradskih vijećnika SBB BiH, imenovalo Bećira Sirovinu.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, Informaciju o mogućnostima rekonstrukcije Carevog mosta, Informaciju o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu za 2013. godinu, te Informaciju o položaju mladih kroz primjenu Zakona o mladima.