U Kantonu Sarajevo je vanredna situacija zbog prisustva sve većeg broja pasa lutalica, koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi – ocijenjeno je na sastanku održanom danas u prostorijama Gradske uprave, kojeg je inicirao  gradonačelnik Ivo Komšić, a prisustvovali su kantonalni premijer Suad Zeljković, nadležni ministri, načelnici gradskih općina, te predstavnici Veterinarske stanice i Veterinarske inspekcije KS. Na temelju toga je zaključeno da Vlada Kantona Sarajevo donese po hitnom postupku uredbu kojom bi se regulisalo uklanjanje pasa lutalica sa sarajevskih ulica. Također je dogovoreno da se na temelju nje donesu i vanredne mjere, u čiju realizaciju bi bili uključeni veterinari i veterinarski inspektori, kafilerija KJKP ”Rad” i higijenski servis za hvatanje pasa, koji je nedavno osnovala Općina Novi Grad. Kako bi se na adekvatan i sistemski način riješio problem pasa lutalica, koji predstavljaju opću opasnost za građane, a pogotovo djecu, koja sve manje imaju prostora za igru u devastiranim i kontaminiranim parkovima i trgovima, a i zabilježen je u posljednje vrijeme veći broj ujeda (450), učesnici današnjeg sastanka su se jednoglasno složili da se i aktivira postupak za izmjenu i dopunu državnog Zakona o dobrobiti životinja, kao i njegovo usaglašavanje sa zakonima država u regiji, koji uređuju ovu problematiku.