Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 12. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, jednoglasno je usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2014. godinu, u iznosu od 12.069.852,00 KM, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu. Ovom prilikom prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2013. godine. Vijećnici su prihvatili dopunu Odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva, u kojoj se navodi da se „priznanja i nagrade mogu opozvati i ako nosilac priznanja, odnosno nagrade djeluje suprotno interesima cjelovitosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine i njezinih naroda i građana, odnosno grada Sarajeva, te takvim djelovanjem može proizvesti nepopravljivu štetu po interesu ili imovinu grada Sarajeva“. Na današnjoj sjednici Vijeće je odlučilo da opozove Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin grada Sarajeva“ gradonačelniku Grada Zagreba, Milanu Bandiću. Povod za ovakvu odluku je nedavni javni istup g. Bandića u kojem je izjavio da se nada da će BiH uskoro biti sastavljena od tri entiteta.

Na ovu Bandićevu izjavu reagovali su gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i njegovi zamjenici Aljoša Čampara i Ranko Čović zajedničkom inicijativom prema Gradskom vijeću za preispitivanje odluke o proglašenju zagrebačkog gradonačelnika počasnim građaninom grada Sarajeva.

"Istup Milana Bandić za televiziju Al Jazeera Balkans 10. marta doživljavamo kao udarac demokratskim procesima na ovim prostorima, te smo veoma iznenađeni i zabrinuti ovakvim neprimjerenim izjavama, zbog dobrih i prijateljskih odnosa između Sarajeva i Zagreba, a pogotovo sa Milanom Bandićem koji se u svojim izjavama, bavi entitetima i unutrašnjim preuređenjem države Bosne i Hercegovine, odnosno, bavi se Ustavnim promjenama države BiH", kaže se u obrazloženju Inicijative za opoziv priznanja Bandiću.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o razrješenju člana Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Sarajeva Remzije Šetića, koji je podnio ostavku, a na njegovo mjesto imenovalo Fehima Spahića.

Usvojen i Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2013. godinu, Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Sarajeva Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2013. godine, te Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2013. godinu. Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o izdavanju novčanih sredstava za stipendiranje mladih iz Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu.

Vijeće je prihvatilo odluke o usvajanju, odnosno o provođenju regulacionih planova „Mahale-Kovači“ i „Mahale-Medresa“. Prihvaćene su i odluke o pristupanju izradi regulacionih planova „RTV“ i „Alipašin Most I“. Utvrđen je i Nacrt odluke o usvajanju, odnosno o provođenju  Reglacionog plana „Mahmutovac“, te  upućena na javni uvid i u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Sa dnevnog reda je skinut Nacrt odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ – Kvadrant „B“.

Na današnjoj sjednici utvrđen je i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva, te ga uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Primljena je k znanju i Informacija o nadležnostima Grada Sarajeva u oblasti komunalnih djelatnosti.