Danas je u Sarajevu počelo sa radom VI Međunarodno savjetovanje BIHTEL 2006. pod nazivom "Izgradnja, eksploatacija i razvoj telekomunikacijskih mreža", u organizaciji sarajevskog Eleketrotehničkog fakulteta. U ime domaćina Grada Sarajeva zamjenik gradonačelnice Predrag Mitrović obratio se skupu i poželio uspješan rad učesnicima Savjetovanja.

Dogradonačelnik Mitrović istakao je da "Grad ovaj skup doživljava kao veoma korisnu i opravdanu inicijativu u cilju uključivanja ovog regiona u procese evropskih integracija korištenjem novih komunikacionih tehnologija i prevazilaženjem postojećih barijera na putu ka informacijskom društvu budućnosti."

– Razvoj telekomunikacijskih sistema ima veliki značaj u vremenu globalizacije kada se više ne živi u "lokalnim kavezima", niti smo prikovani za jedan mikro-teritorij – istakao je zamjenik gradonačelnice, te poželio učesnicima Savjetovanja da u uspješnoj interaktivnoj komunikaciji razmjene iskustva iz oblasti telekomunikacije, posebno moćnih digitalnih sistema prenosa, koji će građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine omogućiti uspješnu komunikaciju.

Izvor: Gradska uprava