Zamjenik gradonačelnika Aljoša Čampara, razgovarao je danas sa Almirom Alićem, predstavnikom Sekretarijata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o uspostavljanju Informativnog centra MKSJ u Sarajevu, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti. Grad Sarajevo je od juna 2009. godine vodio niz aktivnosti, na osnovu inicijative Gradskog vijeća (iz aprila 2008. godine), da se arhiva ICTY preuzme i smjesti u Sarajevu, nakon što Haški tribunal prestane sa radom.

Kako je istakao zamjenik gradonačelnika Čampara, Grad je spreman ponuditi prostor Vijećnice nakon njene obnove iduće godine. „Možemo ponuditi adekvatan prostor, te imamo namjeru osnovati javnu ustanovu gdje bi radili 5-6 uposlenika Gradske uprave“, kazao je Čampara.

Informativni centar u kojem bi bile pohranjene certificirane kopije javno dostupnih dokumenata Haškog tribunala imao bi nekoliko zadataka, uključujući jačanje vidljivosti naslijeđa MKSJ-a, podršku pomirenju i aktivnostima tranzicijske pravde vladinih i nevladinih organizacija, te unaprjeđenje istraživanja i razmjene znanja. Uključivao bi veoma snažnu edukativnu, istraživačku, muzejsku, arhivsku i izdavačku funkciju.

Međutim, da bi se osigurale aktivnosti i projekti informativnog centra, bit će potrebna dodatna finansijska podrška međunarodne zajednice.