Zamjenik gradonačelnika Aljoša Čampara, održao je danas sastanak sa predstavnicima EU-Tourism BiH – Mary McKeon, voditeljicom tima, Samy Hermasom i Melihom Kozarić Fanning,  koordinatorima projekta „Tehničke pomoći za podršku turističkoj industriji u BiH“. Prema riječima Mary McKeon, ovaj projekat finansiran od strane Delegacije Evropske unije, počeo je u februaru 2011. godine, te je tokom dvije godine aktivnosti, imao za cilj da kroz četiri projektne komponente postavi temelje za održivi razvoj industrije turizma u BiH, u okviru priprema za članstvo u EU.

U nastavku projekta, čija je implementacija počela 15.04.2013., a završava se 15.04.2014. godine, fokusirat ćemo se na nekoliko aktivnosti koje će biti usmjerene prema području Sarajeva i Istočnog Sarajeva“, istakla je McKeon, te dodala da je Projekat identifikovao nekoliko segmenata, od kojih će tri biti vezana za: zajedničke akcije i izrade okvirnog dokumenta za održivi razvoj turizma u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, ekonomsku studiju izvodljivosti za žičaru na Trebeviću, te jačanje promotivnih i marketinških funkcija javnog i privatnog sektora, sa posebnim fokusom na Zimski olimpijski festival mladih 2017. godine.

Budući da su Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo proglašeni gradovima domaćinima Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. godine (EYOWF 2017), zamjenik gradonačelnika, Aljoša Čampara, izrazio je spremnost da se Grad Sarajevo kao jedan od glavnih aktera uključi u realizaciju ovog projekta.