Zamjenik gradonačelnika Ranko Čović nazočio je redovnom sastanku načelnika sarajevskih općina održanom danas u prostorijama Općine Stari Grad. Povod za današnji sastanak, kako je kazao Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad,  je Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, kojeg je Vlada KS usvojila 09. listopada ove godine. Po ovom Zakonu predviđeno je da osnivanje, upravljanje, financiranje i unapređivanje ustanova osnovnog i predškolskog odgoja i obrazovanja pređe na općine najdalje za 12 mjeseci. „Usvajanju ovog Zakona prethodila je presuda Ustavnog suda FBiH iz 2010. godine po kojoj određene mjerodavnosti moraju biti vraćene općinama i Gradu. Međutim, mjerodavni u Kantonu to nikada nisu proveli u djelo pa sada parcijalno vraćaju obveze općinama”, pojasnio je Hadžibajrić.

Dodao je kako će poteškoće nastati ukoliko KS općinama „prenese” samo obveze, ali ne i izvore financiranja. „Nijedna općina neće moći financirati predškolsko i osnovno obrazovanje ako Kanton novac koji je dobivao ne proslijedi općinama”, ističe Hadžibajrić.

Sudionici sastanka su se usuglasili da Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH mora biti mijenjan paralelno s dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, jer samo na taj način obveze s kantonalne mogu preći na općinsku razinu. Također su se složili kako Kanton općinama mora osigurati i prava koja su predviđena Zakonom o pripadnosti javnih prihoda FBiH, kako bi lokalne zajednice uopće mogle provoditi Zakon o lokalnoj samoupravi KS.

Sastanku su nazočili i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, te načelnik Općine Centar Dževad Bećirević.