Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović pozdravio je učesnike međunarodne naučne konferencije „Balkanologija danas“, koja se 24. i 25. oktobra održava u Sarajevu. Ovim značajnim skupom se obilježava 50. godina postojanja Centra za balkanološka ispitivanja pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH (ANU BIH). „Danas sam sretan što Centar slavi svoju 50. godišnjicu i što uprkos problemima sa kojima se susreće opstaje i razvija se na temeljima struke, istine i činjenica“, istakao je dr. Čović u svom pozdravnom obraćanju.

Naučna konferencija koja je okupila mnoga istaknuta imena iz oblasti arheologije i historije iz BiH, Hrvatske, Srbije, Austrije, Njemačke, Francuske, SAD-a i Velike Britanije ima za cilj razmotriti problematiku kulturnog razvoja balkanskih zemalja kroz prahistoriju i historiju, kao i pitanje suživota kultura i civilizacija na ovom prostoru, te migracija i komunikacija.

Njemački arheolog i član ANUBiH Blagoje Govedarica, naglasio je da je ovaj centar najstarija naučna institucija Akademije. Također je pojasnio da se balkanologija kao nauka bavi istraživanjem kulturne historije Balkana, te da u tom domenu BiH igra veoma važnu ulogu upravo zahvaljujući dugoj tradiciji u balkanologiji, zbog čega je toj oblasti i dala najveći doprinos.


 
„Zastoj u razvoju Centra desio se 90-ih godina, te sada pokušavamo da obnovimo saradnju koju smo imali s institucijama na prostoru Balkana i u Evropi. Zadatak ove konferencije je da se ponovo okupe specijalisti iz ovog domena te da otpočnemo dalji sistematski rad. Balkanologija je interdisciplinarna nauka, te obuhvata stručnjake iz oblasti arheologije, historije, lingvistike, etnologije, antropologije i drugih“, kazao je Govedarica.

Direktor Centra za balkanološka ispitivanja Dževad Juzbašić naglašava da će na skupu biti predstavljeni radovi posvećeni periodima od najstarijeg doba do 20. stoljeća. Dodaje da je Centar prije rata djelatnost ograničavao na multidisciplinarno ispitivanje do kraja 18. stoljeća, uz težište na teologiju i antičku historiju, dok je zadnjih godina proširena djelatnosti i na novija historijska razdoblja do 20. stoljeća.
 
Radovi prezentirani na naučnoj konferenciji bit će objavljeni u Godišnjaku, publikaciji Centra.