Danas je na sarajevskom Pravnom fakultetu održana Godišnja skupština Evropske asocijacije studenata prava – ELSA u BiH, koja ima za cilj uvezati studente pravnih fakulteta u našoj zemlji. Studenti sarajevskog, tuzlanskog i mostarskog Pravnog fakulteta, koji su prisustvovali Skupštini, izabrali su novi Upravni odbor organizacije, usvojili izmjene i dopune Statuta i Pravilnika, te primili lokalne grupe u status posmatrača pri ELSA-i u BiH. Zamjenik gradonačelnika Igor Kamočaji u ime Grada Sarajeva pozdravio je učesnike Skupštine poručivši im: „Vaše djelovanje kroz ovu organizaciju treba da bude podstrek da se pridružite kritičnoj masi u našem društvu koja će, koristeći domaće i međunarodne pravne mehanizme, naročito one u oblasti zaštite ljudskih prava, izvršiti pritisak na sve institucije vlasti u našoj zemlji, uključujući i onu koju danas predstavljam, i natjerati ih, odnosno nas, da se ponašamo u skladu sa zakonima, ustavima i međunarodnim pravnim standardima. “

Dogradonačelnik Kamočaji je dodao da „bitku za budućnost BiH dobit ćemo tek onda kada budemo imali većinu građana i građanki upoznatih sa osnovnim pravnim mehanizmima namijenjenim zaštiti njihovih prava i, što je najbitnije, voljnih da ih koriste.“

Inače, ELSA u BiH namjerava aplicirati za punopravno članstvo na Internacionalnoj ELSA Skupštini koja će se održati u Turskoj krajem oktobra ove godine, te na taj način ostvariti potpunu integraciju bh. studenata.

S druge strane, postojanje ovakve organizacije kao što je ELSA ukazuje na spremnost bh. studenata da budu inicijatori kvalitetnih ideja čija će realizacija doprinijeti podizanju ugleda i kredibiliteta i Grada Sarajeva i Univerziteta u Sarajevu, ne samo unutar BiH, već i širom Evrope.