Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji otvorio je danas 7.  manifestaciju "Proljetni dani odgoja i etičkih vrijednosti", koja se održava u organizaciji NVO "Djeca stubovi svijeta". – Grad Sarajevo je od samog početka finansijski podržao ovu manifestaciju i dalje će nastaviti da na listu svojih prioriteta stavlja potrebe i interese djece i omladine – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Kamočaji, te u ime Grada Sarajeva i gradonačelnika Alije Behmena čestitao i zahvalio NVO „Djeca stubovi svijeta“ na iniciranju i organizaciji ovih susreta.

U ime organizatora ove manifestacije, predsjednica NVO "Djeca stubovi svijeta" Fatima Hukić istaknula je da će „ova manifestacija biti putokaz da se mladi što više klone onoga što može na njih negativno utjecati, a usvajaju sve što je pozitivno, jer tako će postati jak stub u svojoj porodici, školi, društvu u kome žive.“ Prof dr. Ismet Dizdarević je dodao da su „mladi naša sadašnjost i da je društvo bolje ako u svakom trenutku misli kako žive naša djeca, šta im treba, a šta smeta“.

U okviru ove manifestacije, koja će trajati do 26. marta, sarajevski osnovci i srednjoškolci izlagat će referate na tribinama o temama  “Dijalog, harmonizacija odnosa u porodici i društvu” (domaćin O.Š. “Meša Selimović”), “Alkoholizam, planetarni problem, nasilje u porodici” (domaćin Srednja škola metalskih zanimanja), “Mi mladi BiH, naš korak u EU” (domaćin Zavod za odgoj muške djece i omladine Hum) i “Kultura življenja, podizanje ekološke svijesti mladih” (domaćin O.Š. “Džemaludin Čaušević”).

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću