Forum donatora aktivnih na području Srednje i Istočne Evrope te zemalja bivšeg Sovjetskog saveza „Grantmakers East Forum 2012“  održao se u Sarajevu od 19-21. septembra 2012. godine. Sarajevo i Fondacija Mozaik su ugostili 150 predstavnika donatora, koji su iskoristili priliku da se povežu sa kolegama iz regiona te razmijene ideje i iskustva prilikom dodjele grantova u ovom dijelu Evrope. Analizirajući razne aspekte demokratije, od uloge civilnog društva u konsolidiranju demokratije u post-sovjetskim društvima do ekonomske nejednakosti, nedostatka demokratije i koncepta post-demokratije na području Evrope, učesnici su imali priliku sagledati i vlastitu ulogu u osiguranju učešća građana u procesima donošenja odluka, kao poveznice države i građana. Riječ dobrodošlice ovogodišnjim učesnicima Foruma uputili su Miroslav Živanović zamjenik gradonačelnika grada Sarajeva, Haki Abazi, predsjedavajući Upravnog odbora GEF-a i Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.

U svom izlaganju Miroslav Živanović u ime Grada Sarajeva i gradonačelnika Alije Behmena zaželio je dobrodošlicu učesnicima, kao i zahvalnost organizatorima na njihovim naporima i aktivnostima ističući da je Sarajevo odlično mjesto za pokretanje diskusije o demokratiji s jednim od glavnih ciljeva za izgradnju društva na čvrstim temeljima.

Sarajevo je odabrano da bude ovogodišnji domaćin GEF-a, jer je glavno sjecište društvenih i kulturnih zbivanja Bosne i Hercegovine, sa velikim uticajem na regionalnu politiku, obrazovanje, medije, modu, nauku i umjetnost. Grad je odigrao ključnu ulogu kako u drevnoj tako i u modernoj historiji Evrope, a 2011. godine postao je prvi grad van Evropske unije koji je nominiran za Evropski grad kulture.