Nakon što su vijećnici Gradskoga vijeća Grada Sarajeva primili k znanju Obavijest o prestanku mandata gradskoga vijećnika i dosadašnjeg predsjedatelja Marina Ivaniševića,  izabrali su novog predsjedatelja Gradskoga vijeća Željka Lera iz SDP-a. Na održanoj sjednici vijećnici Gradskoga vijeća Grada Sarajeva usvojili su Odluku da je dobitnik priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva" Massimo Cacciari, ugledni filozof, borac za ljudska prava, gradonačelnik Venecije, te veliki prijatelj Sarajeva i BiH.

Massimo Cacciari je u više navrata organizirao prikupljanje pomoći za Sarajevo tijekom opsade, te je svojim djelovanjem i humanošću ostvario nesaglediv doprinos afirmaciji grada Sarajeva.
Vijećnici su usvojili Odluku o podizanju spomen-obilježja Fikretu Krakonji, poginulom pripadniku 1.slavne -111.viteške brigade za doprinos u obrani BiH.
Gradski su vijećnici usvojili Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade" Grada Sarajeva u 2010.godini.
Prihvaćena je Odluka o davanju ovlasti za obnašanje dužnosti predsjednika i članova Skupštine javnoga poduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o Sarajevo.

Vijećnici nisu usvojili Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja članka 73. i članka 75. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:16/98 i 38/08).
Usvojen je Program rada Gradskoga vijeća Grada Sarajeva, Proračun Grada Sarajeva za 2010. godinu, te Odluka o izvršenju Proračuna Grada Sarajeva za 2010.godinu i Odluka o preusmjeravanju sredstava Grada Sarajeva.
Vijećnici Gradskoga vijeća Grada Sarajeva usvojili su Odluku o usvajanju RP "Švrakino Selo-Centar" s Prijedlogom odluke o provođenju RP "Švrakino Selo-Centar", te Odluku o usvajanju RP "Gazijin Han" s Prijedlogom odluke o provođenju RP "Gazijin Han".

Na prijedlog gradonačenika Alije Behmena Prijedlog odluke o transformaciji "PEP", društva s ograničenom odogovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno poduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo", društvo s ograničenom odgovornošću Sarajevo razmatrat će se na narednoj sjednici uz obrazloženje da nije prikupljena sva potrebna dokumentacija.
Usvojeno je i Izvješće o realizaciji projekta "Posao za sve", Izvješće o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za razdoblje srpanj-prosinac 2009.godine, Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za razdoblje od 30. lipnja do 02. prosinca 2009. godine, te Izvješće o evaluaciji rezultata Projekta "Sarajevo-zdrav grad" za razdoblje 2003.-2008.godine. 

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji programa primarne prevencije maloljetničke delikvencije u 2009.godini i Informaciju o međugeneracijskoj solidarnosti s programom mjera za pomoć osobama starijim od 65 godina. Na sjednici Gradskoga vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću