• Kontakt
  • Zavod za informatiku i telematiku

    Tel: 033 277 580

    Fax: 033 277 588

    e-mail: zit@sarajevo.ba