Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović u ime Grada Sarajeva pozdravio je učesnike radionice, koja se u organizaciji Insititucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine održava 28. i 29. septembra u Sarajevu. Radionica o temi „Uloga nacionalnih mehanizama za ljudska prava u zaštiti od svih oblika diskriminacije“ održava se u okviru Peer-to-Peer II Projekta Vijeća Evrope 2010.-2012.

Radionici prisustvuje 45 učesnica/ka iz zemalja Vijeća Evrope.