Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović primio je danas predstavnike Agencije za razvoj i suradnju „Cerebra“, omladinske organizacije iz Banje Luke, koja organizira projekat „Buniqa“ uz podršku Alijanse civlizacija Ujedinjenih naroda i učesnike projekta, mlade iz cijele BiH. Na sastanku je razgovarano o akcijama koje provodi Gradska uprava Grada Sarajeva, a koje se tiču mladih. Živanović ih je upoznao sa administrativnom strukturom Sarajeva te sa  primjerima kršenja Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Zbog tako uređenih principa samouprave Grad Sarajevo nema ingerenciju nad osnovnim, ali ni srednjim obrazovanjem.

"Zato pokušavamo akcijama omogućiti mladima neformalno obrazovanje putem kojeg bi stekli vještine koje su im potrebne za svakodnevni život", kazao je Živanović, dodajući da se u tom kontekstu održava i Evropska ljetna škola o radu s mladima.

Na današnjem sastanku mladim ljudima je omogućeno da dogradonačelniku postave niz pitanja koja se tiču akcija i planova koji uključuju aktivno učestvovanje mladih ljudi.

Mladi Agencije za razvoj i saradnju „Cerebra“ upoznali su Živanovića o uličnoj akciji koju pripremaju za 15. septembar u Banjoj Luci te ga pozvali da im se pridruži.

Oni su također kazali da je njihov osnovni cilj umrežavanje mladih ljudi iz cijele BiH radi postizanja zajedničkih ciljeva, ali i osmisliti strategiju realizacije tih ciljeva.

Živanović im je poručio kako Grad Sarajevo podržava ovakve i slične aktivnosti mladih, te da mogu računati na podršku.