Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović upriličio je danas prijem za predstavnike njemačke stranke Zelenih, koji borave u Sarajevu i BiH u organizaciji Fondacije „Heinrich Boell“ čije je sjedište u Berlinu. Prema riječima Mirele Đečević, voditeljice Fondacije „Heinrich Boell“ – Ured u BiH, delegaciju čini 18 članova, od kojih su neki bivši, a neki sadašnji visoki funkcioneri u ministarstvima SR Njemačke. Dogradonačelnik Živanović goste je upoznao sa administrativno-pravnim položajem Sarajeva kao glavnim gradom BiH, načinom na koji funkcionira Grad Sarajevo, te nadležnostima i njegovom teritorijalnom organizacijom.

Govoreći o trenutno teškoj poziciji i statusu Grada Sarajeva kojem je kao bh. prijestolnici povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, Živanović je istaknuo da je ova gradska administracija kod Ustavnog suda FBiH pokrenula procese povratka nadležnosti i imovine Grada.

S obzirom na interesovanje koje je tokom današnjeg susreta iskazala visoka delegacija iz SR Njemačke, Živanović je predstavio projekte obnove Vijećnice i trebevićke žičare, strategiju razvoja grada Sarajeva, funkcioniranje javnog gradskog prijevoza, urbano planiranje i zaštitu okoliša.

Također, razgovaralo se o zaštititi ljudskih prava i uključenosti žena u politički život, o izborima, formalnom i neformalnom obrazovanju, uključenosti međunarodne zajednice, te o saradnji sa organizacijama civilnog društva i Istočnim Sarajevom.

Gosti iz SR Njemačke će nakon Sarajeva i Bosne i Hercegovine posjetiti Srbiju i Hrvatsku.