Biblioteka Grada Sarajeva

Miss Irbina 4
tel.: +387 (0)33 444-580
fax: +387 (0)33 265-030


Nacionalna i univerzitetska biblioteka

Osnovana je 1945. godine kao Nacionalna biblioteka da bi nakon osnivanja Univerziteta u Sarajevu preuzela i funkcije Univerzitetske biblioteke. Od 1951. god. do 1992. godine bila je smještena u Vijećnici, nakon čijeg su razaranja knjige, časopisi i računska oprema nestali u plamenu. Biblioteka je krenula ponovo sa automatskom obradom građe 1998. godine, tako da je korisnicima sada na raspolaganju pored lisnog i računarski katalog. Svi članovi Biblioteke, za rad imaju na raspolaganju pet računara, svaki radni dan od 8 do 16 sati.
Zmaja od Bosne 8b
tel/fax.: +387 (0)33 275-300


Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini 

Osnovana je 1972. godine, a od 1995. godine djeluje kao Javna ustanova u oblasti kulture. Ovo je jedina institucija ove vrste u BiH koja slijepim i slabovidnim osobama svih uzrasta obezbjeđuje bibliotečku građu u njima dostupnim tehnikama.
Avdage Šahinagića 14
tel.: +387 (0)33 232-440

email: bibsis@bih.net.ba


Društvo pisaca BiH

Kranjčevićeva 24
tel.: +387 (0)33 202-721
tel./fax: +387 (0)33 443-514


PEN CENTAR BIH

To su udruženja koja okupljaju književnike iz cijele BiH organizujući naučne i književne skupove i obavljajući izdavačku djelatnost.

Vrazova 1
tel.: +387 (0)33 200-155
tel./fax: +387 (0)33 217-854


Gazihusrevbegova biblioteka

Hamdije Kreševljakovića 58
tel.: +387 (0)33 264-960