Oblast kulture

1. “Sarajevo Film Festival”
Organizator: Obala Art Centar
Obala Kulina bana 9
tel. +387 (0)33 553-266
email: sff@sff.ba
url: www.sff.ba

2. Međunarodni teatarski festival “Teatar Fest”
Organizator: Udruženje građana Teatar Fest
Pruščakova 12
tel. fax. 3-mail: 062 342 205, 033 442 958
email: tf@bih.net.ba, www.tf.com.ba

3. Festival “Baščaršijske noći”
Organizator: JU za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi “Sarajevo Art”
Dalmatinska 2/1
tel. +387 33 20 79 21
fax: 0033 20 79 72
email: sarajevoart@bih.net.ba, koncagsa@bih.net.ba
www.sarajevoarts.ba

4. Međunarodni festival folklora
Organizator: JU za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi “Sarajevo Art”
Dalmatinska 2/1
tel. +387 33 20 79 21
fax: 0033 20 79 72
email: sarajevoart@bih.net.ba, koncagsa@bih.net.ba
www.sarajevoarts.ba

5. Internacionalni muzički festival “JAZZ FEST SARAJEVO”
Organizator: Udruženje JAZZ FEST Sarajevo
Pruščakova 2
tel.: +387 33 550 480, fax +387 33 550 481
info@jazzfest.ba, www.jazzfest.ba, www.xenophonia.ba

6. Internacionalni teatarski festival “MESS”
Organizator: JU MESS – Međunarodni teatarski i filmski festival
Maršala Tita 54/I
tel.: +387(0)33 200-392
web adresa: http://www.mess.ba
Ministarstvo kulture i sporta

7. Sarajevski dani poezije
Organizator: Društvo pisaca BiH
Kranjčevićeva 24
tel.: +387(0)33 557-949, fax 557-950
d_pisaca@bih.net.ba

8. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”
Organizator: Međunarodni centar za mir
Titova 9a or Gabelina 16, Sarajevo
te.: 387 33 213 435, fax 207 948, 213 435
e-mail: ibrosa@bih.net.ba
web site URL: www.net.biennial2001-2003

9. Kid’s Festival
Organizator: Viakult Office
Halilbašića 52
tel./fax: +387 33 232 644, 534 045
e-mail: office@hidsfest.ba
www.kidsfest.ba