Дирекција Сарајево Филм Фестивала, Град Сарајево, Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево, Кантонална управа за инспекцијске послове, Општина Стари Град, Општина Центар, Општина Ново Сарајево и Општина Нови Град, овим
                     П О З И В О М

подсјећају власнике и кориснике угоститељских и других привредних објеката који се налазе на локалитету одржавања 18. Сарајево Филм Фестивала, да се придржавају важећих законских одредби који се односе на њихов рад. Позивамо све власнике и кориснике угоститељских и других привредних објеката да благовремено прибаве одговарајућа рјешења издата од надлежних општинских и кантоналних органа, а прије свега:

           ●  Рјешење – одобрење за рад
           ●  Рјешење – одобрење о заузимању (коришћењу) јавне површине
           ●  Рјешење о продужењу радног времена (уколико се ради изван законски
               предвиђеног радног времена на подручју поједине општине).
            Обавеза прибављања наведених рјешења – одобрења одређена је Законом о обрту и сродним дјелатностима (“Сл. новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 35/099; Законом о унутрашњој трговини (“Сл. новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 40/10) и Закона о угоститељској дјелатности (“Сл. новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 32/09).

Посебно истичемо да је коришћење акустичних уређаја у угоститељским објектима дозвољено само уколико исти посједују електронски регулатор (ограничивач нивоа звука), регулисан на дозвољени ниво буке и стручно мишљење правног лица овлаштеног за мјерење буке.

Наведене обавезе утврђене су Законом о заштити од буке (“Сл. новине Кантона Сарајево”, број 26/07).
  
Такођер, моле се сви претходно наведени да се придржавају законских одредби везаних за одржавање јавног реда и мира, а нарочито оних који ограничавају продају и конзумирање алкохолних пића.
Неодговорни власници и корисници угоститељских и других привредних објеката, корисници љетних башти и других угоститељско-забавних садржаја непоштовањем важећих законских одредби, те неовлаштеним заузимањем јавне површине и репродукцијом прегласне музике, ометају и угрожавају нормално функционисање званичних фестивалских програма и нормалну комуникацију на званичним фестивалским локацијама. 

Овим путем обавјештавамо да ће сви угоститељски и други привредни субјекти, а који се налазе у непосредној близини званичних фестивалских локација, прије и током одржавања овогодишњег Сарајево Филм Фестивала, бити предметом повећаног инспекцијског надзора припадника кантоналних и општинских инспекција, те МУП-а Кантона Сарајево, а сви прекршиоци ће бити санкционисани, а нелегални угоститељски инвентар уклоњен.

Током Сарајево Филм Фестивала, главни град Босне и Херцеговине, посјети велики број страних гостију, представника медија, туриста и званичних делегација других земаља од нивоа градоначелника до нивоа предсједника држава и влада, па додатно напомињемо власнике да љетне баште и угоститељске објекте и просторе око истих редовно чисте и одржавају у уредном стању.

За све додатне информације можете контактирати Дирекцију СФФ, контакт тел. 033/ 363 380 или 033/208 411, контакт е-маил: info-sff@sff.ba, контакт особа: Џевад Мујан, административни директор СФФ-а.

Заједничким радом и залагањем омогућимо Сарајеву да од 06.07. – 14.07.2012. године буде културни центар Европе и Свијета.