Миро Лазовић, замјеник предсједавајућег Градског вијећа Града Сарајева, отворио је 19. сједницу Градског вијећа и упознао присутне да су градски вијећници Сабахудин Делалић, Амел Мекић и Харис Плехо поднијели оставке на дужност градског вијећника и на све друге дужности које из тог произлазе, ради преузимања мандата заступника у Скупштини Кантона Сарајево. На данашњој сједници, градски вијећници су усвојили Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Халиловићи I“. Усвојен је Извјештај за 2014. годину о активностима Града Сарајева у оквиру међународних асоцијација чији је члан.

Град Сарајево је члан десет међународних асоцијација, од којих према шест има обавезу плаћања годишње чланарине. Међутим, констатовано је да, због сложене финансијске ситуације, Град Сарајево не измирује обавезе према међународним асоцијацијама. Градско вијеће је усвојило закључак да се при разматрању Нацрта Буџета Града Сарајева за сљедећу годину уврсти ставка потребна за измирење дугова по обавезама за плаћање чланарина у асоцијацијама чији је Град Сарајево члан, и одржавање континуитета чланства у овим асоцијацијама, као и за учлањења у нове асоцијације.

Градски вијећници нису усвојили Извјештај о активностима Градског бизнис центра са приједлогом мјера као ни Извјештај о реализацији „Плана активности СЕРДА-е“ за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године.

На данашњој сједници, вијећници су размотрили Нацрт Буџета Града Сарајева за 2015. годину и Нацрт Одлуке о извршавању Буџета Града Сарајева за 2015. годину, те их својим закључком упутили у јавну расправу у трајању од 30 дана.

Вијеће је размотрило Нацрт Програма међународне сарадње Града Сарајева за 2015. годину, те га, својим закључком, упутило у јавну расправу у трајању до 23.12.2014. године. 

Примљена је к знању Информација о активностима у Савезу опћина и градова у ФБиХ. Градски вијећници су, у поводу разматрања ове информације, усвојили и сљедеће закључке:

– Задужује се Градоначелник да се што прије укључи у рад сједница Предсједништва Савеза општина и градова у Федерацији Босне и Херцеговине и избори се за своју позицију као јединог легитимног представника Града Сарајева у овом удружењу, значајном за статус локалне самоуправе у управно правном систему Ф БиХ.
– Задужује се Градоначелник да покрене одговарајуће правне поступке у циљу заштите статуса Града Сарајева у Савезу општина и градова Ф БиХ.
– Задужује се Градоначелник да поново организира конференцију за медије на којој ће се јавности презентовати наставак континуираног минимизирања Града Сарајева и кроз поступање Савеза општина и градова у Ф БиХ.

Примљена је к знању и Информација о стању туризма  с приједлогом мјера као и Информација о реализацији пројекта из области заштите околиша у сарадњи са Архус центром на подручју Града Сарајева.

На данашњој сједници, упућена су одређена вијећничка питања, и покренут је већи број иницијатива. Одбор за друштвене дјелатности упутио је иницијативу Градском вијећу да затражи информацију од Градоначелника којом ће се градски вијећници упознати са документом на основу којег Град Сарајево управља Вијећницом и врши осигурање објекта и лица у њему.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
фаx: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba