Градско вијеће Града Сарајева је, на данас одржаној 34. сједници, којом је предсједавао Суљо Агић, предсједавајући Градског вијећа, усвојило Програм међународне сарадње Града Сарајева за 2016. годину у којем су садржани основни циљеви, те план активности  међународне сарадње Града Сарајева у наредном периоду. Градски вијећници су, у наставку сједнице, донијели Одлуку о  приступању  изради измјена и допуна Регулационог плана „Градски центар Маријин Двор“ за локалитет Квадрант „Б“, а у циљу преиспитивања планираних рјешења кроз важећи плански документ. У складу са утврђеним смјерницама, између осталог, очекује се и нови план опремања подручја адекватном саобраћајном и комуналном инфраструктуром.

Даље су, градски вијећници, размотрили, али нису прихватили приједлог Градоначелника из Захтјева за преиспитивање законитости Одлуке о Регистру буџетских корисника Града Сарајева коју је Градско вијеће донијело, на 32. сједници, одржаној у децембру 2015. године, чиме су се стекли услови да се донесена Одлука објави у „Службеним новинама Кантона Сарајево”.

На данашњој сједници, Градско вијеће је усвојило и Извјештај о предузетим активностима и току припрема за одржавање ЕYОФ 2019 за период 01.10. – 31.12.2015. године. Поводом разматрања овог извјештаја, Градско вијеће се својим закључком опредијелило да на сљедећој сједници Градског вијећа разматра и извјештаје организационог и извршног одбора ове значајне манифестације, а са циљем доношења мјера за побољшање рада ових тијела убудуће.

Послије дуже расправе, градски вијећници су усвојили закључке којима се Нацрт Буџета Града Сарајева за 2016. годину, у износу од 13.797.240,00 КМ, заједно са Нацртом Одлуке о извршавању Буџета, упућује у јавну расправу у трајању до 22.02.2016. године.

У јавну расправу, у трајању од 30 дана, упућен је и Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о споменицима од значаја за Град Сарајево, те Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Алифаковац – Бабића Башћа“ са Нацртом Одлуке о провођењу исте.

Затим су градски вијећници примили к знању информације о обиљежавању културних и спортских догађаја од значаја за Град Сарајево и четири градске општине које Градоначелник планира за текућу годину. Примљена је к знању и Информација о упису ученика у средње школе са подручја Града Сарајева у школској 2015./2016. години, те Информација о успјеху ученика средњих школа на подручју Града Сарајева у школској 2014./2015. години, уз закључке упућене надлежном министарству, а везано за забрињавајуће висок број изостанака ученика с наставе.

Градско вијеће је послије широке расправе примило к знању и Информацију у вези са обавезама по основу неплаћених пореза и доприноса у ЈП „Олимпијски базен Отока” д.о.о. Сарајево.

На крају су упућена одређена вијећничка питања и покренуте иницијативе.
Под овом тачком је и замјеник Градоначелника Абдулах Скака, у кратким цртама, усмено упознао градске вијећнике о одустајању  потенцијалног донатора од намјере за издвајањем око 7.000.000,00КМ намијењених за суфинансирање обнове „Требевићке жичаре“. Ова усмена информација је, уствари,  била увод у цјеловит  писмени извјештај о току реализације пројекта обнове „Требевићке жичаре“,  који ће бити предочен Градском вијећу за сљедећу 35. сједницу.   

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba