Gradsko vijeћe Grada Sarajeva utvrdilo je na današnjoj sjednici Nacrt Odluke o kuћnom redu u stambenim zgradama. Ovom Odlukom se propisuje naчin korištenja stanova, poslovnih prostora i zajedniчkih prostorija, dijelova i ureђaja u zgradama, te zemljišta oko zgrada na podruчju Grada Sarajeva, prava i obaveze vlasnika stanova u kolektivnim individualnim zgradama, nadzor nad provoђenjem ove odluke, kaznene odredbe prava i obaveze i naчin rada kuћnog savjeta i druga pitanja vezana za kuћni red u stambenim zgradama.

Према ријечима помоћника градоначелнице за комуналне послове Хамде Карића, ова Одлука прописује норме понашанја које подразумијевају квалитено урбано живлјенје, у смислу забрана, понашанја у заједничким просторијама и становима.

&qуот;Прописују се казнене мјере које су предвиђене у случају непоштиванја тих одредби и прописује се вршенје надзора у смислу да надзор над провођенјем те одлуке врши комунална инспекција града у сараднји са свим другим инспекцијама на нивоу КС и МУП-а када је у питанју јавни ред и мир. Ту се третирају и питанја која се односе на комуналну чистоћу, посебно у улазима зграда и понашанје у смислу провођенја Закона о заштити од буке&qуот;, казао је Карић.

О овом Нацрту Одуке о кућном реду у стамбеним зградама бит је расписана јавна расправа у трајанју од 60 дана.

Извор: Новинска агенција фЕНА