Удружење „Хуманитарна организација Алтиус“ реализује пројекат развијања културе ненасиља „Ми смо ОК“ у  партнерству са УНДП-ом, Градом Сарајевом, Општином Нови Град, Кантоналним центром за социјални рад и основним школама са подручја града Сарајева. Према евиденцији ЈУКЦСР у 2010. години, насиљу у породици у Граду Сарајеву изложено је 496-еро дјеце до 18 година. Овај број је много већи, јер се само екстремни случајеви пријављују. Велика је вјероватноћа да ће дјеца која расту у насиљу бити насилна или жртве насиља јер тај језик уче од рођења.

Град Сарајево кроз подршку овом пројекту  указује на спремност да унаприједи и интензивира сарадњу са цивилним друштвом у циљу јачања локалне самоуправе и учешћа грађанки и грађана у вршењу послова од јавног значаја. Пројекат „Ми смо ОК“ је наставак вишегодишњег настојања УХО Алтиус и Града Сарајева да се промијене ставови, ниво толеранције према насиљу, потакне сарадња и уважавање те спријече даљње појаве насилних понашања а посебно према  дјеци. 

Општи циљ пројекта је јачање партнерства између организација цивилног друштва и локалних органа власти изградњом свијести о корисности међусобне сарадње и подстицању одрживог дијалога, а све у циљу пружања бољих услуга локалној заједници. 

Допринос реализацији општег циља пројекта биће дат кроз стварање безбједних окружења у изабраним школама са подручја Града Сарајева, путем имплементације модела развијања културе ненасиља, подстицањем емоционалне и социјалне компетенције и смањивања агресије и насилних понашања у раној основношколској доби кроз едукацију корисника пројекта о вјештинама мирног рјешавања сукоба и вјештинама комуникације.

Циљну групу чине: ученици изабраних сарајевских основних школа, родитељи, наставно особље и шира заједница обухваћена кампањом.

Пројекат се састоји из четири фазе.

Прва фаза пројектне имплементације фокусирана је на двије корисничке групе: родитеље и наставнике. Са овим корисничким групама планирамо да организујемо серију тренинга на којима ће сви заједно вјежбати говор ненасиља“, „Ја-говор“, да би могли другим људима јасније пренијети своју поруку, своја запажања, осјећања, потребе, и јасно рећи шта желе.

Друга фаза пројектне имплементације фокусирана је на дјецу као главну корисничку групу. За дјецу планирамо да организујемо серију различитих активности као што су: радионице за Сржне групе – вршњачке едукаторе, едукативне активности у одјељењима, представе итд. Они ће интерактивно учити како да претворе говор насиља у ненасиље, најприје код себе, а онда и код дјеце и људи око себе.

Трећа фаза пројекта ће бити имплементирана заједнички у свим обухваћеним школама гдје ће култура ненасиља бити  промовисана кроз позитивне вриједности, умјетност, креативност  и много других активности у зависности од дјечјих приједлога, жеља и потреба.

Четврта фаза имплементације је подизање нивоа свијести и културе ненасиља код ширег грађанства  путем кампања „Ми смо ОК”.

Пројекат траје осам мјесеци и биће имплементиран до марта 2012. године.

Пројекат се реализује у склопу УНДП-овог пројекта „Јачање локалне демократије/демокрације II – ЛОД II“ који финансира Европска унија у износу од 1,5 милиона евра.

[WPIMPINLINE:Plakat%20-%20Mi%20smo%20OK%20[1].jpg]