Градоначелница Сарајева Семиха Боровац, Абид Јусић, кантонални министар просторног уређенја, Дамир Хаджић, начелник Опћине Нови Град и Муниб Булјина, директор Кантоналног завода за заштиту културно-хисторијског и природног наслијеђа Сарајево данас су потписали Споразум о суФинансиранју радова на реконструкцији куће Хаджихалиловића, на локалитету Добринја. Град Сарајево са 150.000 КМ суФинансира реконструкцију овог културно-хисторијског објекта.

Град Сарајево са 150.000 КМ суФинансира реконструкцију овог културно-хисторијског објекта, саграђеног средином 30-тих година прошлог столјећа. Хаджихалиловића кућа припада типу исходишних кућа, које су некада грађане у околини града и од којих се до данас сачувао мали број.

Хаджихалиловића кућа имат ће јавну Функцију: централни дио чинит ће мултиФункционални простор у којем ће се одржавати округли столови, трибине, изложбе, промоције, кнјижевне вечери. Предвиђена је и изграднја Фонтане са манјим простором окуплјанја, док ће традиционална ванјска соФа, односно хладнјак, бити полунаткривена са Функцијом одржаванја маниФестација на отвореном. Како би се овај објекат користио и ноћу, предвиђена је и декоративна расвјета комплекса.

Извор: Градска управа