Обавјештавамо Вас да ће се 34. сједница Градског вијећа Града Сарајева одржати у сриједу 27.01.2016. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића број 3/1.

За сједницу је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог Програма међународне сарадње Града Сарајева за 2016. годину
2. Приједлог Одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана „Градски центар Маријин Двор“ за локалитет Квадрант „Б“
3. Разматрање Захтјева за преиспитивање законитости Одлуке о Регистру буџетских корисника Града Сарајева
4. Извјештај о предузетим активностима и току припрема за одржавање ЕYОФ 2019 за период 01.10. – 31.12.2015. године
5. Нацрт Буџета Града Сарајева за 2016. годину 
6. Нацрт Одлуке о извршавању Буџета Града Сарајева за 2016. годину
7. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о споменицима од значаја за Град Сарајево
8. Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Алифаковац – Бабића Башћа“  са Нацртом Одлуке о провођењу Регулационог плана „Алифаковац – Бабића Башћа“
9. Информација о обиљежавању културних догађаја од значаја за Град Сарајево и четири градске општине
10. Информација о обиљежавању спортских догађаја од значаја за Град Сарајево и четири градске општине
11. Информација о упису ученика у средње школе са подручја Града Сарајева у школској 2015./2016. години
12. Информација о успјеху  ученика средњих школа на подручју Града Сарајева у школској 2014./2015. години
13. Информација у вези са обавезама по основу неплаћених пореза и доприноса у ЈП „Олимпијски базен Отока” д.о.о. Сарајево и приједлог модалитета за њихово измирење
14. Вијећничка питања и иницијативе

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba