Обавјештавамо Вас да ће се 40. сједница Градског вијећа Града Сарајева одржати у сриједу 29.06.2016. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића број 3/1.

За сједницу је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог Одлуке о додјели у закуп гараже у улици Дејзина Бикића Е2 (22)
2. Приједлог Одлуке о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Алипашин Мост VII“ – Зона Ц с Приједлогом Одлуке о провођењу Измјена и допуна Регулационог плана „Алипашин Мост VII“ – Зона Ц (скраћени поступак)
3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину додјеле „Шестоаприлске награде Града Сарајева”
4. Приједлог Програма стипендирања ученика средњих школа за 2016. годину
5. Извјештај о реализацији Програма манифестације обиљежавања 6. априла – Дана Града Сарајева у 2016. години
6. Информација о непокретној имовини која је у власништву Града Сарајева или са којом Град управља или располаже, те непокретном имовином у коју је у протеклом периоду Град Сарајево улагао буџетска средства
7. Информација о стању комуналне хигијене, план и програм рада, са нагласком на чишћење подручја Града Сарајева
8. Информација о стању саобраћаја у граду Сарајеву са приједлогом мјера за рјешавање проблема гужви на саобраћајницама, са посебним освртом на могућност изградње кружних токова
9. Вијећничка питања и иницијативе

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba