Обавјештавамо Вас да ће се 41. сједница Градског вијећа Града Сарајева одржати у сриједу 27.07.2016. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића број 3/1. За сједницу је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог Одлуке о успостављању сарадње између Града Сарајева и Града Будимпеште (Република Мађарска)
2. Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Канара“ са Приједлогом Одлуке о провођењу Регулационог плана „Канара“
3. Приједлог Одлуке о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Чобанија“ са Приједлогом Одлуке о провођењу Измјена и допуна Регулационог плана „Чобанија“ (скраћени поступак)
4. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Забрђе“
5. Приједлог Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање, заштиту и одржавање објеката Града Сарајева и обављање комуналних и других дјелатности од јавног интереса Града Сарајева
6. Извјештај о провођењу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на подручју града Сарајева
7. Извјештај о предузетим активностима и току припрема за одржавање ЕYОF 2019 за период 01.04.- 30.06.2016. године
8. Периодични извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње
9. Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Враца“ са Нацртом Одлуке о провођењу Регулационог плана „Враца“
10. Нацрт Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Сарајевогас – Босналијек“
11. Информација о уставно правном статусу Града Сарајева и положају Града Сарајева у систему финансирања с приједлогом мјера
12. Информација о Извјештају о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину
13. Информација о стању јавних зелених површина на подручју града Сарајева, план и програм за одржавање и уређење истих
14. Информација о реализацији вијећничких питања и иницијатива за период јануар – мај 2016. године
15. Вијећничка питања и иницијативе

Уз позив за сједницу достављен је и материјал за допуну прије предложеног дневног реда
– Приједлог Одлуке о подизању Споменика босанским специјалцима

Накнадно је, уз тачку 5. приједлога дневног реда,  достављен и
– Прелиминарни Елаборат о оправданости оснивања Јавног предузећа „Сарајево“ д.о.о.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546