Данас је у Центру за подршку бизниса Општине Центар одржана радионица на тему „Лидерство и менаџмент“ за културне институције у граду Сарајеву. Радионица је организирана у оквиру пројекта „Сарајево на раскршћу свијета“, који финансира Европска унија из фондова Предприступне помоћи, а суфинансирају Град Сарајево, Федерално министарство околиша и туризма и Министарство културе и спорта Кантона Сарајево. Фондација Мозаик је креатор и имплементатор пројекта, који увезује и даље развија културне институције у Сарајеву. Радионица је окупила упослене и директоре културних институција у Сарајеву како би проширили своја знања о интегративној улози лидера-менаџера и дискутирали о тренутним изазовима у управљању јавним установама културе у тешким временима.

Позитивна и енергична тренерица Ени Куртовић је упознала учеснице и учеснике са терминима менаџмент, лидерство, четири развојна стадија лидера-менаџера, тимски рад, делегирање задатака и одговорности и са још многим другим темама које је поткријепила интересантним примјерима. Посебан фокус је стављен на постизање бољих резултата и развијање успјешних и задовољних радника разумијевањем принципа рада лидера-менаџера који ће директорицама и директорима институција помоћи у данашњем контексту и друштву. Упркос тешким временима, културне институције су препознале важност радионице и важност усавршавања вјештина за боље управљање људским ресурсима.