Одржана је 32. сједница Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао предсједавајући Градског вијећа прим. др. Жељко Лер. Градски вијећници су усвојили Одлуку о разрјешењу члана радних тијела Градског вијећа Града Сарајева Алмедина Миладина. Због престанка мандата градског вијећника, Алмедин Миладин разрјешава се дужности члана Комисије за питања младих и члана Одбора за локално пословање и туризам, те предсједавајућег Комисије за односе са вјерским заједницама и црквама, а на његово мјесто именован је Ризах Авдић. Вијеће је донијело Одлуку о усвајању Регулационог плана „Логавина“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Логавина“.

Циљ израде Плана је анализа стварне просторне могућности грађења у односу на постојеће стање и већ започети процес изградње на овој просторној цјелини, која има значајну историјску и архитектонско-урбанистичку вриједност. Планом се даје могућност оптималних услова за изградњу, реконструкцију или замјену грађевинског фонда, као и саобраћајне и комуналне инфраструктуре, уважавајући гдје је то могуће постојећу парцелацију и посједовно-власничке односе.

Вијеће је донијело Одлуку о усвајању Регуационог плана „Велешићи“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Велешићи“. План представља санацију постојећег стања, које није у колизији са инфраструктурним трасама и коридорима из планова вишег реда, на изразито нестабилном терену или у простору предвиђеном за другу намјену.

Такође, градски вијећници су донијели Одлуку о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Центар – Ново Сарајево“.

Вијећници Градског вијећа усвојили су Одлуку о давању сагласности на Споразум о успостављању сарадње између градова Сарајева и Хвара. Градови ће се залагати за даљње јачање пријатељства и унапређење међусобне сарадње на свим подручјима од интереса за грађане и грађанке Хвара  и Сарајева.

Вијећници су примили к знању Информацију о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01.01.- 30.06.2011. године. Буџет Града Сарајева за 2011. годину усвојен је у марту 2011. године у укупном планираном износу 21.387.792,00 КМ. Остварена средства Града Сарајева у 2011. години за извјештајни период износе 6.676.795,55 КМ или 31,22% и у односу на 2010. годину, смањен за 1.315.797,87 КМ. Примљена је к знању  Информација о току активности на изградњи азила за животиње за град Сарајево.

Град Сарајево је и прије доношења Закона о заштити и добробити животиња покренуо активности у циљу изградње азила (склоништа) за напуштене животиње. Због све већег броја паса луталица на улицама града, Министарство привреде Кантона Сарајево и све општине у Кантону Сарајево (осим Трнова) исказали су спремност да заједно са Градом приступе реализацији пројекта. У Градској управи  је у складу са преузетим обавезама припремљен текст Споразума о реализацији пројекта „Изградња Склоништа за незбринуте животиње – Азил за животиње“. Текст Споразума је усаглашен са свим потписницама, а прије свега са Општином Илиџа и ЈУ Терапијска заједница.
 
На сједници Градског вијећа Града Сарајева покренут је и већи број вијећничких иницијатива и питања.