На данас одржаном традиционалном новогодишнјем сусрету са новинарима, градоначелница Сарајева Семиха Боровац и предсједавајући Градског вијећа Марин Иванишевић осврнули су се на резултате постигнуте у овој, те најавили пројекте Града Сарајева у 2007. години.

– Средином ове године, на мој приједлог, Градско вијеће Града Сарајева, по први пут након рата, усвојило је ПлатФорму дјелованја Града Сарајева у периоду до 2008. године. На тај начин смо деФинирали стратешке правце, задали себи задатке које намјеравамо реализирати и уједно учинило градску власт одговорнијом и транспаретнијом у раду – истакла је градоначелница Боровац, те додала да анализом пројеката који су реализирани у овој години, који су у Фази реализације, као и онима који су планирани у 2007 години, дошло се до сазнанја да би до краја наредне године око 60% цилјева требало бити остварено.

&qуот;То нам даје оправдану наду да би ПлатФорма града могла бити у цијелости реализирана до краја 2008. године, како је и планирано.&qуот;, казала је градоначелница.

Градоначелница је, такођер, истакла да је у конкуренцији 200 градова из цијелог свијета, Сарајево од најпознатијег свјетског издавача туристичких водича Лонелy Планет проглашено 43. градом на свијету по привлачности и угодности живлјенја. Градови у региону иза Сарајева су нпр. Дубровник је на 59., Лјублјана на 84. Загреб на 125, а Београд на 143 мјесту. Сарајево је овогодишнји добитник Златног пехара гостолјубивости и Златне туристичке руже за најболју туристичку понуду у БиХ. До новембра ове године број туриста је у односу на прошлу годину порастао за око 17%.

У цилју заштите наше културно-хисторијске баштине те развоја туризма, у централној градској зони, обновлјен је читав низ Фасада из аустро-угарског периода, за шта је Град издвојио милион КМ. Град Сарајево планира наставити те активности, па је у Буджету за 2007. годину предвидио поновно  милион КМ.

Градоначелница је казала да су обновлјена препознатлјива сарајевска зданја, попут зграде Желјезничке станице гдје је поставлјено савремено освјетлјенје, а такођер, обновлјена је и освјетлјена Фонтана испред Желјезничке станице, као и расвјета на Тргу жртава геноцида у Сребреници. Да је Сарајево све лјепши град може се видјети и по 200 жардинјера са ниским растинјем које су ове године поставлјене у Титовој улици, ферхадији и Сарачима. На пролјеће, када се посади украсно цвијеће, тек ће дати праву слику о оправданости овог пројекта.

– Град Сарајево је покренуо иницијативу и у сараднји са Кантоном и опћинама Стари Град и Центар санирао оштећенја плоча у главној сарајевској шетници ферхадији која је до тада била у катастроФално лошем станју и била једна од највећих мрлја на лицу града – истакла је градоначелница, те додала да су обновлјене и четири старе сарајевске чесме, као дио наше културно-хисторијске баштине. За овај пројекат издвојено је 60.000 КМ.

Град Сарајево је преузео лидерство у пројекту обнове градског симбола – сарајевске Вијећнице за што је са Кантоном и Опћином Стари Град издвојено 900.000 КМ. Изабрана је пројектанска кућа, тако да се активности на обнови Вијећнице сада могу наставити. &qуот;Већ имамо најаве од Мађарске владе да су спремни помоћи обнову Вијећнице са 200.000 КМ, а нешто слично можемо очекивати и од других међународних донатора.&qуот;, казала је градоначелница Боровац.

Град Сарајево очекује да се до Нове године заврши и пилот пројекат потпуно нове расвјете микролокалитета Трговки на Башчаршији, након чега би се у 2007. години кренуло са потпуно новом расвјетом у старој језгри Башчаршије. То ће бити посредан допринос процесу кандидиранја Башчаршије на упис на листу свјетске баштине под заштитом УНЕСЦО-а. У 2007. години освјетлит ће се свечаном расвјетом сви мостови на Милјацки од Шехер-ћехајине ћуприје до АјФеловог моста на Скендерији. Да би поболјшали туристичку понуду, Град Сарајево је покренуо пројекте израде униФициране туристичке сигнализације на подручју цијелог града, као и изграднју и обнову олимпијских обилјежја ЗОИ 84.

У овој години су наставлјени радови на изграднји јединог затвореног 50-метарског олимпијског базена у Босни и Херцеговини на локацији Отока- Меандер. У току су радови на ванјском затваранју објекта и тај пројекат наставит ће се и у 2007. години, када би се требала очекивати и нјегова Финализација.

Град Сарајево је у 2006. години са 150.000 КМ суФинансирао обнову Дома младих на Скендерији чиме ће сарајевска омладина поново добити репрезентативно мјесто за окуплјанје. У току је реконструкција јавног тоалета испод градске тржнице који ће бити опремлјен најсавременијом санитарном опремом, а планира се изграднја јавних тоалета и у 2007. години на најФреквентнијим мјестима у граду.

Преко Сарајевске развојне агенције СЕРДА Град Сарајево учествује у реализацији пројеката проширенја трамвајског и тролејбуског прстена на подручју опћине Нови Град и Источног Сарајева чиме се инФраструктурно и саобраћајно увезују два дијела града која су ентитетском линијом пресјечена. &qуот;То је наш конкретан допринос процесу административне реинтеграције града Сарајава у пријератне оквире. То је дуготрајан процес, али морамо кренути са првим и могућим корацима.&qуот;, истакла је градоначелница Боровац.

Већ десет година се говори о потреби изграднје спомен-обилјежја свој дјеци опколјеног Сарајева 1992.-1995. И ту је Град преузео лидерску позицију и активности на том плану се већ одвијају уз пуну сараднју са родителјима чија су дјеца убијена. У 2007. години, ако све буде по плану може се очекивати подизанје спомен-обилјежја.

За културне маниФестације које имају међународни карактер попут СфС, МЕСС-а, Джез Фестивала, Башчаршијских ноћи, Сарајевске Зиме, Сарајевских дана поезије итд. Град је у 2006. години издвојио 320.000 КМ. Исто намјерава учинити и у 2007. години, са могућношћу да подршка буде и већа.

– Лично сматрам да то ове маниФестације заслужују јер доприносе болјем имиджу града, доприносе повећаванју броја туриста и доносе корист друштвеној заједници. Међутим, досадашнји начин Финансиранја се мора промјенити како би организатори били сигурни у изворе Финансиранја, а за што је потребно изградити еФикасан систем и на томе ћемо радити у 2007. години. Затражит ћу од Градског вијећа да усвоји заклјучак по којем ће се Финансиранје наведених култрурних маниФестација задржати у износу који не може бити манји од овогодишнјег, са могућности да буду издвајанја и већа у 2007. години – истакла је градоначелница.

Град је у 2006. години унапређивао кнјижни Фонд библиотека среднјих школа кроз набавку лектира, за што је издвојено 100.000 КМ. Град је са 367.000 КМ помогао и спортске активности у Сарајеву. Остварена је испјешна сараднја са вјерским заједницама. Пружена им је помоћ у износу од 150.000 КМ у 2006. години. Са 80.000 КМ Град Сарајево помогао је одрживи повратак у РС.

Град Сарајево је у 2006. години био домаћин 10. конФеренције главних градова Централне и Југоисточне Еуропе. У 2007. години бит ће домаћин Сусрета младих Централне и Југоисточне Еуропе, а ове године у конкуренцији 6 балканских градова, Сарајево је изабрано за домаћина 9. конФеренције градоначелника великих балканских градова која ће се одржати 2008. године у нашем граду. Такођер, Сарајево ће у 2007. години бити домаћин велике међународне културне маниФестације &qуот;Дани Беча у Сарајеву&qуот;, гдје ће између осталог, наступити и позната Бечка филхармонија.

– Наредне године планирамо и читав низ нових пројеката као што је изграднја нових Фонтана, чесми, јавних сатова, набавка једнообразних корпи за отпатке итд. Оно што сви требају да знају јесте да Град Сарајево има Буджет од око 13 милиона КМ и са тим парама не можемо реализирати све идеје које има – истакла је градоначелница Боровац те додала да &qуот;Град Сарајево нема стабилне изворе Финансиранја, те смо упутили низ захтјева надлежним институцијама од нивоа државе до Кантона како би се то питанје ријешило у складу са еуропским стандардима. У 2007. години очекујемо коначну имплемантацију Закона о принципима локалне самоуправе на основу којег би Кантон Сарајево требао коначно расподјелити надлежности између Кантона, Града, градских и ванградских опћина.&qуот;

Предсједавајући Градског вијећа Марин Иванишевић истакао је како је ово вијеће у 2006. години одржало 16 сједница, од тога 13 редовних и три тематске. Вијеће је разматрало 180 тачака дневног реда, донијело 77 одлука. Вијеће је такођер усвојило пет, а приступило је изради још 9 регулационих планова. Иванишевић је казао како ће приоритетни задатак у наредном периоду бити деФиниранје статуса и дјелокруга Града Сарајева.

Извор: Градска управа