На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам Осму сједницу Градског вијећа Града Сарајева, која ће се одржати у сриједу 27.11.2013. године у 10.00 часова, у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду Седме сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржане 30.10.2013. године. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог за расправу о раду и одговорности у вези са вршењем дужности Градоначелника

2. Приједлог Одлуке о избору и именовању чланова Одбора за додјелу „Шестоаприлске награде Града Сарајева” у 2014. години

3. Приједлог Одлуке о разрјешењу чланице радног тијела Градског вијећа Града Сарајева

4. Приједлог Одлуке о избору чланице радног тијела Градског вијећа Града Сарајева

5. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Буџета Града Сарајева за 2013. годину

6. Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Бућа Поток II“ с Приједлогом Одлуке о провођењу Регулационог плана „Бућа Поток II“

7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Сокоље”

8. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Соукбунар“

9. Приједлог Одлуке о обиљежавању датума, догађаја и личности од значаја за Град Сарајево

10. Извјештај за 2013. годину о активностима Града Сарајева у оквиру међународних асоцијација чији је члан 

11. Нацрт Буџета Града Сарајева за 2014. годину

12. Нацрт Одлуке о извршавању Буџета Града Сарајева за 2014. годину
 
13. Нацрт Програма међународне сарадње Града Сарајева за 2014. годину

14. Информација о активностима у Савезу опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине

15. Информација о активностима на реализацији Пројекта обнове Вијећнице

16. Информација о сарадњи и односима органа Града Сарајева са вјерским заједницама и црквама

17. Информација о активностима Града Сарајева у В фази Мреже здравих градова Свјетске здравствене организације

18. Информација о активностима СЕРДА-е за 2012. годину

19. Информација о стању туризма с приједлогом мјера

20. Информација о стању традиционалног занатства на подручју Башчаршије

21. Информација о могућностима изналажења додатних извора финансирања Града Сарајева кроз унапређење постојећих и развој нових пројеката и активности

22. Вијећничка питања и иницијативе

Молим Вас, да сједници присуствујете, а у случају спрјечености изостанак најавите на телефон 216 – 659 или 217 – 548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

Сабахудин Делалић

Број: 01-05-1877/13

Датум: 15.11.2013. године