На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 19. СЈЕДНИЦУ
ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА ГРАДА САРАЈЕВА. Деветнаеста сједница Градског вијећа Града Сарајева одржаће се у уторак 29. 06. 2010. године у 10.00 часова,  у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића, бр. 3/1.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана „Подгај-Текија“ са Приједлогом одлуке о провођењу Регулационог плана „Подгај -Текија“
2. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације „50. интернационални театарски фестивал МЕСС 2010“.
3. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације „14. Џез Фест Сарајево 2010“.
4. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације „Међународни театарски фестивал ауторских пројеката – 13. театар фест“.
5. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације Интернационални музички фестивал „Босна“ (БИМФ).
6. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације „Кидс фестивал  2010“
7. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације Фестивал „Башчаршијске ноћи  2010“
8. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације XIII међународни фестивал фолклора „Сарајево 2010“
9. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације „16. Сарајево Филм Фестивал“ 
10. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације I „Балет-фест Сарајево“  2010.
11. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево  и именовању члана Организационог одбора манифестације Изложба „Колегиум Артистикум“
12. Нацрт  политике Града Сарајева у области културе за период 2011. – 2015. године
13. Информација о имплементацији информатизације Градске управе и Градског вијећа Града Сарајева
14. Вијећничка питања и иницијативе  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА
 Прим. др. Жељко Лер