Градоначелница Сарајева Семиха Боровац и потпредсједник Привредне коморе КС ИрФан Мехичић на данас одржаној пресс конФеренцији упознали су новинаре са резултатима истраживанја јавног мнијенја о пројекту &qуот;Купујмо и користимо домаће&qуот;. Цилј пројекта, који су заједнички водили Град Сарајево и Привредна комора КС, био је истражити тржиште и мишлјенје грађана у цилју утврђиванја смјерница и препорука за креиранје еФикасније маркетиншке политике у промоцији значаја  куповине домаћих производа и услуга.

&qуот;Град је у складу са програмским опредјелјенјем из ПлатФорме дјелованја иницирао наставак ове кампанје с цилјем пружанја подршке привредном развоју, али и инФормиранја наше потрошачке јавности о квалитети домаћих производа.&qуот;, истакла је градоначелница Боровац која је подсјетила да је једна пд обавеза Града Сарајева који припада Мрежи здравих градова да осигура здравствену исправност намирница за исхрану.

Према ријечима потпредсједника Привредне коморе КС ИрФана Мехичића цилј пројекта није био протежирати лош квалитет домаћих производа већ подстакнути купце да се под једнаким квалитетом и цијенама они одлуче за домаћи производ.

У истраживанју је кориштено анкетно испитиванје грађана на узорку од 1.000 испитаника примјеном случајног узорка кроз методу Фаце–то-Фаце интервиеw у 6 великих тржних центара на подручју града Сарајева и кориштенјем анкете у најпрометнијим улицама: ферхадији и Титовој.

Кампанја &qуот;Купујмо и користимо домаће&qуот; била јако добро запажена од стране грађана: чак 93% нјих је чуло или видјело ову кампанју у медијима. Резултати истраживанја потврдили су да се чак 91% анкетираних грађана Сарајева изјаснило да купују домаће производе. Такођер је важно истакнути да након завршетка ове кампанје, 39% испитаника куповало је домаће производе више него прије, 50% их купује исто као прије, док је свега 1% испитаних грађана куповало домаће производе манје него прије кампанје.

Грађани су при куповини домаћих производа углавном водили рачуна о квалитету (42%) и цијени (41%), потом о землји поријекла (9%), по навици их је куповало 4%, а најманје су се за производ опредјелјивали због рекламе (3%) и дизајна (1%).

У пројекту су дате препоруке за домаће произвођаче (важност улаганја у квалитет, обезбјеђенје доказа/цертиФиката о квалитету и истицанје на видлјивим мјестима да се ради о домаћем производу), те за надлежне органе и институције (да се подстиче домаћа производнја, да се контролира квалитет увозних производа и подржи кампанја купујмо-користимо домаће).

Извор: Градска управа