Обавјештавамо Вас да ће се Нацрт Регулационог плана „Парк шума Мојмило“ ставити на јавни увид у периоду од 30.01. до 06.03.2013. године, сваког радног дана у термину од 08.30 до 15.00 часова у просторијама МЗ „Швракино село II“, МЗ „Добриња Ц“ и МЗ „Олимпијско село“.  О термину и мјесту одржавања Јавне расправе грађани ће бити информисани накнадно.