Na osnovu člana 35. stav 1. b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09),   sazivam 12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA koja će se održati u utorak, 29.12.2009. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i
− Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 24.11.2009.godine i
− Zapisnik o radu Tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 15.12.2009.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika (Marin Ivanišević)
2. Izbor predsjedavajućeg Gradskog vijeća
3. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“
4. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja Fikretu Krakonji
5. Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade" Grada Sarajeva  u 2010. godini
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja člana 73. i člana 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 16/98 i 38/08)
8. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu
9. Prijedlog budžeta Grada Sarajeva za 2010. godinu
10. Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2010. godinu
11. Prijedlog odluke o preusmjeravanju sredstava Grada Sarajeva
12. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana "Švrakino Selo – Centar"  s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana "Švrakino Selo – Centar"
13. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana "Gazijin Han"  s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana "Gazijin Han"
14. Prijedlog odluke o transformaciji "PEP", društva s ograničenom odgovornošću za prijenos  i emitiranje programa Sarajevo, u Javno preduzeće  "Gradska radio-televizija Sarajevo", društvo s ograničenom odgovornošću Sarajevo 
15. Izvještaj o realizaciji Projekta “Posao za sve”
16. Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period juli – decembar 2009. godine
17. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period od 30. juna do 02. decembra 2009. godine
18. Izvještaj o evaluaciji  rezultata Projekta “Sarajevo – zdravi grad” za period 2003. – 2008. godine
19. Informacija o realizaciji programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije u 2009. godini
20. Informacija o međugeneracijskoj solidarnosti sa programom mjera za pomoć osobama starijim od 65 godina
21. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon  broj: 216-659 ili 217-548.
ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG  GRADSKOG VIJEĆA
                                                              Prof. Dr Tatjana Ljujić-Mijatović

Broj: 01-05-1927/09
Datum: 18.12.2009. godine