Na osnovi člana 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 16/98 i 38/08), sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 24.02.2009.godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i

– Zapisnik o radu Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.01.2009.godine

– Zapisnik o radu 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.01.2009.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

2. Prijedlog Odluke o razrješenju pravobranioca Grada Sarajeva

3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije XXV Internacionalni festival Sarajevo "Sarajevska zima 2009"

4. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Grada Sarajeva za realizaciju manifestacije "Berlin u Sarajevu" – obilježavanje 20.godina od pada Berlinskog zida: Schaubuehne

5. Prijedlog Odluke o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2009.godini

6. Prijedlog Odluke o radnom statusu predsjedavajućeg i zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

7. Nacrt  Programa obilježavanja 6. aprila Dana Grada Sarajeva u 2009.godini

8. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Marin Ivanišević

Broj: 01-05-279/09                                                           

Datum: 12.02.2009.godine