На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 20. СЈЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА ГРАДА САРАЈЕВА. Двадесета сједница Градског вијећа Града Сарајева одржаће се у уторак, 27.07.2010. године у 10.00 часова, у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду 19. сједнице Градског вијећа Града Сарајева, одржане 29. 06. 2010. године. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог одлуке о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева

2. Приједлог одлуке о давању сагласности на Споразум о приступању процесу оснивања Јавне установе „Музеј савремене умјетности Арс Аеви Сарајево“

3. Приједлог одлуке о подршци кандидатури Града Сарајева и Града Источно Сарајево за домаћина Европског олимпијског омладинског фестивала 2015. (ЕYОФ)

4. Извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње за период 01.04. до 30.06.2010. године

5. Нацрт  одлуке о усвајању  Регулационог плана "Велешићи" са Нацртом одлуке о провођењу Регулационог плана "Велешићи"

6. Информација о заступљености ученика који су изузети из наставе физичког васпитања у цјелини или дјеломично у основним и средњим школама на подручју града Сарајева

7. Информација о проблемима са псима луталицама на подручју града Сарајева

8. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја за период јануар – јуни 2010. године

9. Вијећничка питања и иницијативе

Молим Вас да присуствујете сједници, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон број: 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

Прим. др. Жељко Лер

Број: 01-05-1201/10

Датум: 15.07.2010. године