9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 31.01.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu je, između ostalog, Prijedlog Odluke o načinu sprovođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta, Prijedlog odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva, te Prijedlog Odluke o organizaciji manifestacije "Gastro festival Sarajevo".

Gradonačelnica i Gradska uprava lideri u projektu obnove Gradske vijećnice

Gradonačelnica i Gradska uprava bit će lider u projektu obnove Gradske vijećnice, dogovoreno je na sastanku koji je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac održala sa kantonalnim ministrima prostornog uređenja, te kulture i sporta, kao i sa predstavnicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, federalnog i kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te Zavoda za planiranje razvoja KS, Općine Stari Grad i dr.