Press povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja

Danas je u Gradskoj upravi u povodu 31. maja, Svjetskog dana borbe protiv pušenja održana press-konferencija na kojoj su izneseni rezultati provedenih aktivnosti na suzbijanju i kontroli upotrebe duhana. Zamjenik gradonačelnice grada Sarajeva prim. dr. Josip Jurišić je iznio aktivnosti koje provodi Grad na dosljednjoj primjeni zakonskih rješenja kojima se ograničava upotreba duhana i štite nepušači, te aktivnosti na promoviranju zdravlja u okviru projekta "Sarajevo zdravi grad".

Gradsko vijeće usvojilo Regulacioni plan \\\”Panjina kula – Hrastovi\\\”, lokalitet \\\”Breka\\\”

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Panjina Kula-Hrastovi, lokalitet Breka" te Odluku o provođenju tog regulacionog plana. "S obzirom na plan višeg reda, odnosno urbanistički plan grada većim dijelom je to zona individualnog stanovanja, a jedan manji dio Bolnice Podhrastovi, to je poslovna zona i zona zelenila zaštitno-rekreacionog područja i sporta", kazala je u uvodnom izlaganju pomoćnica gradonačelnice za urbano planiranje Nedreta Komarica.

Gradsko vijeće utvrdilo Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Gradsko vijeće Grada Sarajeva utvrdilo je na današnjoj sjednici Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama. Ovom Odlukom se propisuje način korištenja stanova, poslovnih prostora i zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja u zgradama, te zemljišta oko zgrada na području Grada Sarajeva, prava i obaveze vlasnika stanova u kolektivnim individualnim zgradama, nadzor nad provođenjem ove odluke, kaznene odredbe prava i obaveze i način rada kućnog savjeta i druga pitanja vezana za kućni red u stambenim zgradama.

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva  vijećnici su usvojili  Prijedlog Odluke o usvajanju RP "Panjina Kula – Hrastovi, lokalitet Breka" i Prijedlog odluke o provođenju ovog regulacionog plana. Vijećnici su, također, usvojili Prijedlog Odluke o pristupanju izradi RP "Nedžarići 1". Usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" i Nacrt Odluke o provođenju Izmjena i dopuna ovog regulacionog plana, koji će se uputiti na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.