Projekat iluminacije mostova na rijeci Miljacki

Da bi grad Sarajevo učinila ambijentom ugodnog življenja, te atraktivnom turističkom destinacijom Gradska uprava predvođena gradonačelnicom Semihom Borovac pokrenula je niz projekata koji se odnose na uređenje grada. Jedan od njih jeste iluminacija, odnosno osvjetljenje mostova na rijeci Miljacki.