Пресс-конФеренција поводом хуманитарне маниФестације \”Пријателји-пријателјима\”

У четвртак 01.06.2006. године у 10.00 сати, одржат ће се пресс-конФеренција у поводу традиционалне четврте по реду спортско-музичке маниФестације &qуот;Пријателји-пријателјима&qуот;, која ће се одржати 10. јуна КСЦ &qуот;Скендерија&qуот;.

Пресс поводом Свјетског дана борбе против пушенја

Данас је у Градској управи у поводу 31. маја, Свјетског дана борбе против пушенја одржана пресс-конФеренција на којој су изнесени резултати проведених активности на сузбијанју и контроли употребе духана. Замјеник градоначелнице града Сарајева прим. др. Јосип Јуришић је изнио активности које проводи Град на дослједнјој примјени законских рјешенја којима се ограничава употреба духана и штите непушачи, те активности на промовиранју здравлја у оквиру пројекта &qуот;Сарајево здрави град&qуот;.

Град Сарајево осигурао средства за набавку ултразвучног колордоплера у Дому здравлја Ново Сарајево

Градоначелница Сарајева Семиха Боровац данас је са генералним директором ЈУ &qуот;Дом здравлја Кантона Сарајево&qуот; Слободаном Трнинићем потписала Уговор о реализацији одобрених средстава из Буджета Града за 2006. годину у износу од 39.000 КМ за набавку ултразвучног колордоплера за Службу радиолошко-ултразвучне дијагностике Дома здравлја Ново Сарајево.

Потписиванје уговора за набавку медицинске опреме за ДЗ \”Омер Маслић\”

У сриједу, 31.05.2006. године у 11.00 сати, градоначелница Сарајева Семиха Боровац и генерални директор ЈУ &qуот;Дом здравлја Кантона Сарајево&qуот; прим. др. Слободан Трнинић потписат ће Уговор о реализацији одобрених средстава из Буджета Града Сарајева за 2006. годину.

Градоначелница Боровац подржала организацију \”Жене за Жене Интернатионал\”

Организација &qуот;Жене за Жене Интернатионал&qуот; синоћ је у сарајевском ГолФ клубу организирала свечану вечеру за донаторе Програма економског и социјалног оснаживанја жена у БиХ.

Градско вијеће усвојило Регулациони план \\\”Панјина кула – Храстови\\\”, локалитет \\\”Брека\\\”

Gradsko vijeћe Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Panjina Kula-Hrastovi, lokalitet Breka" te Odluku o provoђenju tog regulacionog plana. "S obzirom na plan višeg reda, odnosno urbanistiчki plan grada veћim dijelom je to zona individualnog stanovanja, a jedan manji dio Bolnice Podhrastovi, to je poslovna zona i zona zelenila zaštitno-rekreacionog podruчja i sporta", kazala je u uvodnom izlaganju pomoћnica gradonaчelnice za urbano planiranje Nedreta Komarica.

Градско вијеће утврдило Нацрт Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама

Gradsko vijeћe Grada Sarajeva utvrdilo je na današnjoj sjednici Nacrt Odluke o kuћnom redu u stambenim zgradama. Ovom Odlukom se propisuje naчin korištenja stanova, poslovnih prostora i zajedniчkih prostorija, dijelova i ureђaja u zgradama, te zemljišta oko zgrada na podruчju Grada Sarajeva, prava i obaveze vlasnika stanova u kolektivnim individualnim zgradama, nadzor nad provoђenjem ove odluke, kaznene odredbe prava i obaveze i naчin rada kuћnog savjeta i druga pitanja vezana za kuћni red u stambenim zgradama.

Одржана 14. сједница Градског вијећа Града Сарајева

На данас одржаној 14. сједници Градског вијећа Града Сарајева  вијећници су усвојили  Приједлог Одлуке о усвајанју РП &qуот;Панјина Кула – Храстови, локалитет Брека&qуот; и Приједлог одлуке о провођенју овог регулационог плана. Вијећници су, такођер, усвојили Приједлог Одлуке о приступанју изради РП &qуот;Неджарићи 1&qуот;. Усвојен је Нацрт Одлуке о усвајанју Измјена и допуна РП Пословне зоне &qуот;Шип&qуот; и Нацрт Одлуке о провођенју Измјена и допуна овог регулационог плана, који ће се упутити на јавни увид и јавну расправу у трајанју од 30 дана.