Nastavak 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U ponedjeljak 05.06.2006. godine s početkom 10,00 sati zakazan je nastavak 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva na kojoj će vijećnici, između ostalog, razmatrati Informaciju o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća iz oblasti turizma, Informaciju o članstvu Grada Sarajeva u mreži balkanskih gradova "Balcinet", kao i Informaciju o stanju objekata u vlasništvu vjerskih zajednica i crkava na području grada Sarajeva koje predstavljaju kulturno-povijesnu baštinu.

Gradonačelnica Borovac razgovarala s parlamentarcima Crne Gore i Kosova

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac primila je danas  predstavnike parlamenata i civilnog sektora Crne Gore i Kosova. Ovaj susret upriličen je u okviru trilateralne posjete zajedničkih delegacija parlamenata i nevladinih organizacija Crne Gore i Kosova Bosni i Hercegovini, a u okviru Projekta parlamentarne prakse Istok-Zapad (EWPPP) realiziranog u saradnji s centrima civilnih inicijativa. Prethodno je sličan susret u BiH na trilateralnoj osnovi upriličen s predstavnicima Srbije i Albanije.