Potpisan Ugovor o saradnji Sarajeva i Gävlea

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i gradonačelnica švedskog grada Gävlea Carin Carlström potpisale su danas Ugovor o saradnji ova dva Grada koji podrazumijeva razmjenu iskustava i prenošenje znanja u domenima: socijalne zaštite, obrazovanja i pitanjima mladih. Shodno Ugovoru, Gradovi će dogovarati zajedničke projekte u spomenutim oblastima za čije finansiranje će se tražiti podrška švedskih fondacija SIDA-e i SALAIDA-e, te Evropske unije.